Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

HIZLI MENÜ


Deneme Veri Tabanları

 AXSİS (Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi)

Axsis, Akademik Bilgi ve Açık Erişim Sistemlerini bir arada bulunduran bir sistemdir. Kastamonu Üniversitesi'nin yayınlarını bir araya toplayıp elektronik bir arşiv oluşturarak ortak kullanıma sunmayı amaçlayarak bilimsel çalışmaların daha fazla araştırmacı ile buluşmasını sağlamak ve bilim insanlarının geniş kitlelerle buluşmasına yardımcı olmaktır.

Erişim adresi: https://kutuphane.kastamonu.edu.tr/axsis 

Kullanım Kılavuzu: https://yordamdestek.com/yardim/?p=1&anatur=Axsis&alttur=Web&sekme=SSS

Broşür için tıklayınız.

E-Kitaplar

Al Manhal, Orta Doğu, Afrika ve Asya’nın en iyi yayıncılarından derlenmiş bilimsel içeriği, Arapça tam metin içinde detaylı arama yapmanızı sağlayan dünyadaki ilk ve tek veritabanıdır. Satın alınan 112 adet Arapça elektronik kitaba erişim sağlar. Kitap listesi için tıklayınız.

Classical Studies E-Books Online, Collection 2015

Classical Studies E-Books Online, Collection 2016

Classical Studies E-Books Online, Collection 2017

Classical Studies E-Books Online, Collection 2018

History (1450 - ) Collection 2018 (previously named European History and Culture E-Books Online)

History (450-1450) Collection 2018 (previously named European History and Culture E-Books Online)

Middle East and Islamic Studies E-Books Online, Collection 2018

Social Sciences E-Books Online, Collection 2015

Social Sciences E-Books Online, Collection 2016

Social Sciences E-Books Online, Collection 2017-I

Social Sciences E-Books Online, Collection 2017-II

Social Sciences E-Books Online, Collection 2018

Ebsco üzerinden tam metin erişilen 1351 adet elektronik kitabı kapsamaktadır.

Çeşitli konularda satın alınmış 51 kitaba tam metin erişim sağlar.

Tarih ve siyaset bilimi koleksiyonları kapsamında satın alınan 2792 adet elektronik kitaba tam metin erişim sağlar.

Oxford University Press Scholarship veritabanı sosyal bilimler, ekonomi, işletme, hukuk ve müzik gibi alanlarda önde gelen üniversite yayınlarına ait e-kitaplara erişim sağlar. Satın alınan 110 adet kitaba tam metin erişim sağlar.

Edward Elgar yayınevine ait 2015 yılı ekonomi, işletme, sosyal bilimler ve politika koleksiyonu kapsamındaki 256 adet elektronik kitap içerir.

       Ebook Central (eski adı “Ebrary Academic Complete”) satın alınan 162 adet kitaba tam metin erişim sağlar. 

      Arkeoloji alanında tam metin erişim sağlanan 24 adet elektronik kitabı kapsamaktadır. Kitap listesi için tıklayınız.Açık Erişim Sistemi

DSpace, Kastamonu Üniversitesi'nin Kurumsal Arşiv Sistemi'dir.

Kastamonu Üniversitesi'nin bilgi birikimini (kitap, makale, tez, raporlar, konferans metinleri, bildiri vb.) bir araya toplayıp elektronik bir arşiv oluşturarak ortak kullanıma sunmayı amaçlamaktadır.

Ayrıca bilimsel çalışmaların daha fazla araştırmacı ile buluşmasını sağlamak ve bilim insanlarının geniş kitlelerle buluşmasına yardımcı olmaktır.Sistem hakkındaki görüş, önerilerinizi ve sorularınızı, iletişim sayfamızdaki e-posta ve telefon bilgilerimiz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Açık Erişim Kaynakları

ARŞİVLER

İSAM AÇIK ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

E-DERGİLER

E-KİTAPLAR

E-TEZLER

E-SÖZLÜK VE E-ANSİKLOPEDİLER

RAPORLAR VE İSTATİSTİKLER

SESLİ KİTAPLAR

KEŞİF ARAÇLARI

AÇIK DERSLER

ATIF VERİTABANI

Görme Engelli Ortak Kütüphane

İlgili Kanun: 5846 Sayılı Kanunun "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler " bölümünde yeralan "EK MADDE 11. - Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden görme engelliler kütüphaneleri ortak platformu görme engelli bireylere hizmet vermek amacıyla Akdeniz Üniversitesi engelli destek birimi merkez kütüphane görme engelliler salonu ile Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Engelsiz Üniversite Uygulama Koordinatörlüğü işbirliğiyle oluşturulmuştur.

Görme engelli kütüphaneleri ortak platformu hiçbir koşulda ticari amaç gütmemektedir. Siteye doğrudan erişmek için tıklayınız.

Kütüphane Rehberi

 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA SAATLERİ VE GÜNLERİ

                                                                                  EĞİTİM - ÖĞRETİM DÖNEMİ 

Kütüphanemiz online eğitime geçilmesi sebebiyle hafta içi ve hafta sonu 08:30 - 20:30 saatleri arası açıktır.

Resmi tatillerde kapalıdır.

 

ÜYELİK

Kastamonu Üniversitesi personeli (idari, akademik), öğrenciler (lisans, yüksek lisans ve doktora) kurum kimlik kartı ile Ödünç-İade Bankosuna başvuru yaparak üye olmalıdır.

 

ÖDÜNÇ ALINABİLEN YAYINLAR

Danışma kaynakları, süreli yayınlar, tezler ve rezerv kitaplar kütüphane dışına ödünç verilmez. Diğer materyaller belirlenen kurallar (ödünç alma kuralları) çerçevesinde ödünç alınabilir. 

KAYNAKLARA ERİŞİM

Kütüphane koleksiyonumuz Library of Congress (LC) Sınıflama Sistemi'ne göre raflara yerleştirilmiştir ve kütüphanemizde açık raf sistemi uygulanmaktadır. 
Bu sistemde, ana konular için harfler (A-Z) kullanılmaktadır. Kütüphane içindeki bilgisayardan, cep telefonundan veya Cep Kütüphanem uygulamasından Kütüphanemizin web sitesine girerek "Katalog Tarama" sekmesinden yayın adı, yazar soyadı-adı, konu, anahtar sözcük, yayınevi adı, vb. erişim uçlarından tarama yapılabilmektedir. Kullanıcı aradığı materyali bulduktan sonra "Rafta" olup olmadığı kontrol eder ve materyalin yer numarasını tespit ederek açık raflarda kendisi ulaşabilir ya da kat görevlisinden yardım isteyebilir. 

Kütüphane kullanımını öğrenmek için hazırlanan lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim programları düzenlenmektedir.

 

KİTAPLARIN ÖDÜNÇ İADE KOŞULLARI


  Kullanıcı Grubu

         Kitap Sayısı   

       Süre

       Uzatma Sayısı

Öğretim Elemanı

10

30

10

İdari Personel

10

21

3

Lisans Öğrencisi

5

21

3

                    Master ve Doktora Öğrencisi

10

21

3

 

 

ÖDÜNÇ ALINAN KİTABI UZATMA YOLLARI

•KÜTÜPHANEYE GELEREK
•KÜTÜPHANEYE TELEFON EDEREK (0366 280 16 37)
•MOBİL UYGULAMA CEP KÜTÜPHANEM ÜZERİNDEN (IOSANDROID)

 

 

 KÜTÜPHANEDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1. Kütüphanede sessiz olunmalıdır.

2. Su hariç olmak üzere, Kütüphane'ye yiyecek veya içecek getirilmesi kesinlikle yasaktır.

3. Okuyucuların üzerinde, gecikmiş kitap veya ödenmemiş ceza varsa, kitap ödünç alamazlar ve mezun olma durumu etkilenir.

4. Okuyucular yalnızca kendi öğrenci kimlik kartları ile kitap ödünç alabilirler ve kitap ödünç alırken öğrenci kimlik kartlarını beyan etmelidirler. Başka bir karttan kitap ödünç almak isteyen okuyucular, şartlar ne olursa olsun, kartın sahibinden bir yetki mektubu göstermelidir.

5. Okuyucular kaybettikleri kitapları derhal bildirmelidir. Kaybedilen kitap öncelikle piyasadan aynen temin ettirilir. Bunun mümkün olmadığının belgelenmesi halinde kitabın o günkü değeri üzerinden % 100 işlem ücreti alınır. Kaybedilen yayın, iade tarihinden önce kütüphaneye bildirilmezse ayrıca gecikme cezası alınır. Ödünç aldığı kitabı zamanında iade etmeyen kişi, süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün için kitap başına  (2 TL) gecikme cezası ödemekle yükümlüdür.

6. Okuyuculardan kitaplara özen göstermeleri istenir. Zarar görmüş kitapların değişim ücreti tahsil edilecektir.

7. Cep telefonları Kütüphane'ye girişte sessiz moda alınmalıdır.

9. Kitaplar, Kütüphane Görevlisinini izni olmadan Kütüphane'den dışarı çıkarılamaz.

10. Kütüphane materyallerine ve eşyalarına zarar verilmez.

11.  Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludurlar. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane sorumlu tutulamaz.

 

 

 KÜTÜPHANE KAYNAKLARI (19.10.2022)

BASILI KAYNAKLAR
 • 61.109 kitap
 • 845 dergi
 • 1.885 tez (yüksek lisans, doktora)

ELEKTRONİK KAYNAKLAR
 • 358.727 satın elektronik kitap
 • 5.607 satın elektronik dergi

 

 


Çalışma Odaları

GRUP ÇALIŞMA ODALARI 


Kastamonu Üniversite mensubu olan akademik, idari ve tüm öğrencilerin kullanımına açıktır. Grup çalışma odalarından faydalanmak için 2. kat Ödünç Verme bankosuna kurum kimliği ile birlikte başvuruda bulunulur. Grup çalışma odalarının anahtarları, 08:30-17:30 saatleri arasında 2. kat Ödünç Verme bankosundan 2 saatliğine ödünç alınır. En fazla 2 saatin sonunda anahtar 2. kat Ödünç Verme bankosuna teslim edilir.

 

 

GRUP ÇALIŞMA ODALARI KULLANIM KURALLARI

 • Odadaki ses yüksekliği diğer kullanıcıları ve hizmetleri rahatsız etmeyecek düzeyde olmalıdır.
 • Oda kullanımı sırasında kapı kapalı tutulmalıdır. 
 • Odanın ışıkları, kullanım sırasında açık tutulmalıdır. 
 • Kullanım sonrası, odaya ait ekipmanlar, teslim alındığı şekliyle bırakılır. Oda ve ekipmanlardan, kimlik bırakan kullanıcılar sorumludur.
 • Oda kullanımı bittikten sonra, anahtar ve ek donanım teslim edilerek, kimlikler alınır.
 • Görevli personel,  grup çalışma odasını kural dışı kullanımını tespit ettiğinde sıradaki kullanıcı grubunun kullanıma sunabilir.
 • Yiyecek-içecekle girilmez (Su hariç).
 • Cep telefonu kullanılmaz.
 • Sigara içilmez. 
 • Odalarda çöp bırakılması kesinlikle yasaktır.
 • Odalar, Pazartesi - Cuma günleri 08:30-17:30 saatleri arası kullanıma açıktır. 
 • Odalar, en fazla 2 saat olmak üzere ödünç verilebilir. Talep yoğunluğu olduğu günlerde 1 saat ödünç verilir.
 • küçük grup çalışma odalarından faydalanabilmek için en az 4 kişi, en fazla 6 kişi olmak gerekmektedir. Büyük grup çalışma odası için en az 6, en fazla 10kişi olmak gerekmektedir.
 • Oda anahtarı kaybedildiğinde 40 TL cezai işlem uygulanmaktadır.
 • Odanın 20 dakika boyunca boş veya 3 kişinin altında kaldığı tespit edildiğinde kullanım iptal edilir. 
 • Kurallara uyulmadığı takdirde kişiler grup çalışma odalarını bir daha kullanamayacaktır. 

 

 

BİREYSEL ÇALIŞMA ODALARI

 • 15 adet bireysel çalışma odası, Kastamonu Üniversite mensubu olan akademik, idari ve tüm öğrencilerin kullanımına açıktır.
 • Odalar haftanın 7 gününde 08:30-23:00 saatleri arasında randevu gerekmeksizin kullanılabilir.
 • Odalarda yüksek sesle konuşmak, cep telefonu kullanmak, su haricinde yiyecek-içecek sokmak, sigara içmek ve çöp bırakmak kesinlikle yasaktır. 
 • Odaların 20 dakika boyunca boş kaldığı tespit edildiğinde başka kullanıcının kullanmasına izin verilir. 
 • Odaları en fazla 1 kişi kullanabilmektedir.
 • Kurallara uyulmadığı takdirde kişiler bireysel çalışma odalarını bir daha kullanamayacaktır. 

Kütüphaneler Arası İşbirliği

 "Kütüphaneler Arası İşbirliği Sistemi" nedir?

"Kütüphanelerarası İşbirliği Sistemi", Kastamonu Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunmayan kitap/makalelerin, Türkiye'deki diğer üniversite ve araştırma kütüphanelerinden ödünç alınabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Üniversitemiz kütüphanesi dermesinde bulunmayan bir yayının (kitap veya makale), KİTS (Kütüphaneler Arası Takip İşbirliği Takip Sistemi) üyesi 155 üniversite kütüphanesinden herhangi bir tanesinde mevcut olması durumunda; bu sistem kullanılarak, talep edilen yayın yönetmeliklerde belirtilen süreler dahilinde ödünç alınabilmektedir.

Aranılan yayının bilgileri, aşağıda yer alan form doldurularak, "Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı"na iletilmelidir. Daha sonra, daire başkanlığımız tarafından sistem üzerinden talep edilecek yayın kullanıcıya ulaştırılacaktır.

Aranılan yayının bulunduğu bilgi merkezinin, KİTS üyesi olup olmadığını öğrenmek için, lütfeburaya tıklayınız.

"Kütüphaneler Arası İşbirliği Sistemi"nden kimler yararlanabilir?

Bu hizmetten üniversitemiz akademik ve idari personeli ile doktora ve yüksek lisans öğrencileri yararlanabilmektedir.

Başvurular, kits@kastamonu.edu.tr kurumsal e-posta adresine yapılmaktadır.Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap İstek Formu

Kütüphaneler Arası İşbirliği Hakkında (ILL)                              Sistem hakkındaki soru, görüş ve önerilerinizi, iletişim sayfamızdaki e-posta ve telefon bilgilerimiz aracılığıyla iletebilirsiniz.

İntihal Analiz Raporları

İNTİHAL ANALİZ PROGRAMLARI

 • iThenticate (EKUAL)
  iThenticate programı Kastamonu Üniversitesi'nde akademik ünvanı Dr., Yrd. Doç., Doç., Prof. olan öğretim üyelerinin kullanımına açıktır. iThenticate programına erişmek isteyenler kddb@kastamonu.edu.tr adresi yoluyla ad-soyad, bölüm, ünvan, e-posta bilgileriyle birlikte Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesine başvuru yapması yeterlidir. Kütüphane tarafından başvurusu yapılan akademik personelin sisteme erişim tanımları yapılacaktır. iThenticate içinde 90.000' den fazla önemli gazete, dergi, süreli yayınlar ve kitapların yanı sıra 32 milyardan fazla web sayfası ve arşivi bulunmaktadır. Ayrıca iThenticate 50.000 den fazla bilimsel dergiden gelen 30 milyon üzerindeki makalenin ve 365'ten fazla yayınevinden 125 milyon üzeri içeriğin bulunduğu veri tabanlarını kontrol etmektedir. Program öğrenci ödevleri ve tezleri intihal tespitinde kullanılmamalıdır. Sadece akademik düzeyde üretilecek makalelerde kullanılmalıdır. Öğrenci ödevleri ve tezleri için abonesi olduğumuz Turnitin programı kullanılmalıdır.
 • Turnitin (EKUAL)
  Turnitin programı tüm Kastamonu Üniversitesi mensupları kddb@kastamonu.edu.tr adresi yoluyla ad-soyad, bölüm, ünvan, e-posta bilgileriyle birlikte kullanabilmektedir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen tıklayınız. Ödev eklerken dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız.
 • İntihal.net (EKUAL)
 • Akademik çalışmalardaki benzerlik oranını tespit etmek için Türkiye’de üretilmiş yerli bir programdır. Birçok intihal tipini tespit etmek için özelleşmiş, internet tabanlı bir benzerlik tespit ve raporlama yazılımıdır. Kullanım kılavuzu için tıklayınız.


Kampüs Dışı Erişim

VETİS Kampüs Dışı Erişim Hizmeti

Kütüphanenin kampüs dışı erişim programı değişmiş bulunmaktadır. Hizmete, kütüphanemizin web sayfasından “kampüs dışı erişim” linkine tıklayarak veya aşağıdaki URL adresinden ulaşabilirsiniz.

https://kutuphane.kastamonu.edu.tr/vetisbt/

VETİS’e ilk girişlerde KAYIT OL sekmesinden kurumsal e-posta (@ogr.kastamonu.edu.tr ve @kastamonu.edu.tr) adresi ile kayıt olabilirsiniz.  Kayıt olduğunuz kurumsal e-posta adresine gelen aktivasyon linkine tıklayarak hesabınızı aktifleştirdikten sonra kütüphanemizin veri tabanlarından zaman ve mekân sınırı olmadan faydalanabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Kayıt işlemi mutlaka kurumsal e-posta ile yapılmalıdır.


COVİD-19 Açık Erişim


COVID-19 ÜCRETSİZ İÇERİK

AIP Publishing – Coronavirus
Allen Institute For AI – COVID-19 Open Research Dataset Challenge (CORD-19)
American Academy of Pediatrics
American Association for the Advancement of Science Covid-19 
American College of Physicians
American Medical Association’ın JAMA Network: COVID-19
American Psychiatric Association Publishing
American Society for Microbiology COVID-19
American Society of Civil Engineers
American Society of Clinical Oncology
American Society of Nephrology
ASTM Standards & COVID-19
ATS Journal
Audible
Barnes and Noble Education
Best Practice Corona
Bibliotheca
BioOne
BioRxiv COVID-19
BMJ Best Practice – Coronavirus disease 2019 (COVID-19)
Booklist Announces Free Access For All
BRILL 
Cambrige Core – Coronavirus Free Access Collection
Cambrige Core – Textbook
CDC – Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
Cell Press – COVID 19
Checkology Free for U.S. Educators Affected by COVID-19 School Closures
China Coronavirus: How Many Papers Have Been Published (via Nature; Jan. 31, 2020)
Clarivate Analytics
Cmaj – COVID-19
Comic Book Legal Defense Fund  (CBLDF) Launches All Ages Read-Along
Coursera for Campus Will Be Available Globally at No Cost to Any University Impacted by COVID-19
COVID-19 Open Research Dataset (CORD-19)
COVID-19 Türkiye Web Portalı 
DergiPark
Dictionary.com Launches Learning at Home Center: Free Educational Resources for Kids and Parents
Dimensions – COVID-19 research 
DPLA An Update From the Digital Public Library of America (March 23, 2020)
DUKE University
Duke University Press
Dynamed – COVID-19 (novel coronavirus) 
EBSCO
EBSCO COVID-19 INFORMATION PORTAL
ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control
ECRI – COVID-19 Resource Center
Elsevier
Elsevier – Novel Coronavirus Information Center
Elsevier Gives Full Access to its Content on its COVID-19 Information Center For PubMed Central and Other Public Health Databases to Accelerate Fight Against Coronavirus
EMBO Press 
Emerald Publishing Corona
Emerald Publishing Launches a Fund of £20,000 [$24,500] to Cover Article Processing Charges, Supporting Social Scientists in Making Their Research on Health Emergencies Such as Coronavirus (COVID-19) Rapidly Ava
Ex Libris Provides Free Access to Coronavirus–Related Research Funding and News
Follett In Response to COVID-19 Impact on Education, Follett to Deliver Free At-Home Learning Content During Crisis
GALE E-books
GALE Health and Wellness
GALE Pandemic Preparedness
Gale Launches COVID-19 Resource Center, Free to Access
GetAbstract Offers Free Access to Condensed Books and Reports Until May 18, 2020
Hindawi 
Horn Book Offers Free Access to Online Issues
ICLC
ICOLC Publication and open access practices of French researchers in 2019
Info Docket
IOP Publishing
ITHAKA Response to COVID-19
JAMA – Characteristics of 2019-nCoV Infections in Beijing, China
JAMA – Characteristics of Hospitalized Patients With 2019-nCoV Pneumonia in Wuhan, China
JAMA – Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
JAMA Net
JOVE – Coronavirus Free Access Resource Center
JoVE Offers Free Access to Extensive Stem Education Video Library to Aid Remote Teaching & Learning as COVID-19 Pandemic Shuts Down Classrooms Around The World
JSTOR Resources During COVID-19
KARGER
LexisNexis Offers Free, Comprehensive COVID-19 News Coverage and Practical Guidance Content from Law360 and Lexis Practice Advisor
Library Journal Offers Temporary Free Access to All Digital Content During COVID-19 Crisis
Macmillan Learning FREE Access To Our Digital Tools for the Rest of the Semester
Mark Allen Group – Coronavirus (COVID-19) 
Mary Ann Liebert – Coronavirus
MIT Press Launches New Virtual Book Talk Series
Microbiology Society
Microbiologyresearch – Coronaviruses
MUSE During COVID-19
National Health Library & Knowledge Services COVİD-19
Nature – Latest SARS-CoV-2/COVID-19 research
NEJM – Coronavirus (Covid-19)
Nelson Response and Support for theEducation Community DuringCoronavirus (COVID 19)
New England Journal of Medicine’in Koronavirüs (Covid-19)
OCLC
Ohio State University Press
Open Editions
OverDrive No Cost and Low-Cost Ebook And Audiobook Collections For Your Community
Oxford – Access to OUP resources on COVID-19
Oxford University Press Supporting Communities Through COVID-19
Penguin Random House Open License Online Story Time and Classroom Read-Aloud Videos and Live Events
PLOS
PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences (COVID-19)
Project Muse: Over 50 Not-For-Profit Scholarly Publishers Now Offering Free Content on Muse, Discovery Tools Now Available
Project Muse: Publishers Provide Scholarly Content Free On Project Muse During COVID-19 Crisis
ProQuest
ProQuest: Coronavirus-Impacted Libraries Get Unlimited Access to Ebook Central Holdings
ProQuest Coronavirus Research Database
Public Collection of COVID-19 Citations 
Public Library of Science
PubMed COVID-19
Purdue University Press
RedShelf Free eBook Access Program
Rockefeller University Press (RUP) 
RSC – Royal Society of Chemistry
RSC – Royal Society of Chemistry – COVID-19
SAGE
SAGE #2 (Multiple Resources)
SAGE Library Resources to Support Online Learning
SAGE Waives Article Processing Charges for Research Related to COVID-19
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı Online Koronavürüs Kontrol Uygulaması 
Sarkaç
Scholastic Learn at Home
School Library Journal Offers Free Full Access to Content, Digitized Magazines
Semantic Scholar – COVID-19 Open Research Dataset (CORD-19)
Sesame Workshop
SHM – Resources for Hospitalists: COVID-19
Sidecar Learning; Librarians Who Developed a Novel Online Instructional System Are Giving it Away Until the End Of Spring Semester (via U. of Arizona)
Springer Nature – SARS-CoV-2 and COVID-19
SSRN – Coronavirus & Infectious Disease Research eJournal
SSRN (Preprints)
Taylor & Francis
The BMJ – Coronavirus (covid-19): Latest news and resources
The Knowlegde Network – COVID-19 (Coronavirus) Information
The Lancet – COVID-19 Resource Centre
The Lancet – COVID-19 Resource Centre ARCHIVE
The MIT Press
The Royal Society
Time for Kids Launches Free Digital Library for Those Affected Globally by School Closures During the Coronavirus Pandemic 
TR Dizin 
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği 
UNICEF – Çocukları Korumak için İşverenlere Tavsiyeler
UNICEF Türkiye Milli Komitesi 
University of California Press Journals Available For Free, Full-Text Until June 2020
University of Michigan Press COVID 19 Response: Free Access to Scholarly Ebooks
University of South Carolina Press Makes All of Their Ebook Free and Openly Accessible For Next Three Months
Vendor Love in the Time of COVID-19
VitalSource and Publishers to Provide Free Access to eTextbooks to Students Affected by COVID-19 Campus Closures
WebJunction Libraries and the Coronavirus: Evolving Information and Resources
WHO – Global research on coronavirus disease (COVID-19)
Wiley
Wiley – Covid-19: Novel Coronavirus Outbreak
Wiley’s COVID-19 Research Freely Available in Publicly Funded Archives
Wolter Kluwer – COVID-19 TOOLS & RESOURCES FOR CLINICIANS
Wolters Kluwer
World Scientific


Staj Başvuruları

 STAJ HAKKINDA 

Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi'nde, üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencileri için belirlenen kontenjan dahilinde staj yapma olanağı sağlanmaktadır.

Kütüphanelerimizde staj yapmak isteyen öğrencilerin;

 • Kurum içi başvurular için; bölümlerinden kendilerine verilen ilgili formlar ve puantaj ile birlikte kütüphaneye başvurmaları gerekmektedir.
 • Kurum dışı başvurular için; üniversitelerin ilgili bölümlerinden alacakları staj yönetmeliğine uygun resmi yazı, kendilerine verilen ilgili formlar ve puantaj ile birlikte kütüphaneye başvurmaları gerekmektedir.

Her dönem için en fazla 5 kişi başvuru yapabilmektedir. Stajyerlerin staj süreleri boyunca giriş ve çıkış saatleri staj devam formu ile kontrol edilir. Stajyerlerin staja devamı zorunludur. Devamsızlık yapan stajyerlerin durumları ilgili staj koordinatörlüklerine kütüphane yönetimi tarafından yazılı olarak bildirilir. Stajyer, staj süresince ilgili amirlerinin verdiği görevleri yapmakla yükümlüdür. Kurumun genel işleyiş kurallarına (giriş-çıkış saatleri, yemek saatleri, sağlık ve güvenlik kuralları, gizlilik ilkeleri vb. gibi) uymak zorunda olup amirleri tarafından stajının sonlandırılması istenen öğrencinin ilişiği kesilecek ve durumu üniversitesine yazılı olarak bildirilecektir. Stajyer öğrencilere herhangi bir ödeme yapılmayacak ve kalacak yer temini sağlanamayacaktır.

Staj döneminde, stajyerlerin tüm günleri planlanır ve haftalık olarak hazırlanmış olan program staj başlangıcında kendilerine ilgili kütüphaneci tarafından iletilir. Program dahilinde bilgi kaynakları, kataloglama (RDA) ve sınıflama (LC), süreli yayın işlemleri, ödünç-iade ve üye işlemleri, raf düzenleme hizmetleri, kaynak sağlama, elektronik kaynak hizmetleri, bilgiye erişim ve bilgi okuryazarlığı konularında görüşmeler, iş başı eğitimler, toplantılar, uygulamalar yapması sağlanmaktadır. Staj başvurusunda bulunacak tüm adaylar bu bilgileri okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

 Staj için müracaatlarınızı kddb@kastamonu.edu.tr adresinden yürütebilirsiniz.
Belge ve Formlar

Yönetmelikler

Yönergeler

Yayın Talep Formu

Basılı ve elektronik kaynak isteklerinizi aşağıdaki formları doldurarak kütüphanemize iletebilirsiniz.

Kütüphanelerarası İşbirliği, ILL (Inter Library Loan) Kastamonu Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunmayan kitap/makalelerin, Türkiye'deki diğer üniversite ve araştırma kütüphanelerinden ödünç alınabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Kütüphaneler Arası İşbirliği (ILL)                              ILL Formu

Açık arşiv sistemine üye olmak ve çalışmaları yetkilendirilmiş kullanıcı hesabı ile çevrimiçi olarak ekleyebilmek için hazırlanmış olan kılavuz doküman.

Bilimsel Çalışma Kurulu tarafından kapalı ortamlarda hizmet sunan kütüphane çalışanları ve kullanıcıları için hazırlanan rehberdir.


KYS-FRM-126 Uygun Olmayan Ürün Hizmet Formu

KYS-FRM-134 Uygun Olmayan Ürün Hizmet Kayıt Formu

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.