Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Ödünç Verme

Üniversitenin öğretim elemanları, idari personeli, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 21 gün süreyle en fazla 10 (on) kitap, ön lisans ve lisans öğrencileri ise 21 (yirmi bir) gün süreyle en fazla beş(beş) kitap ödünç alma hakkına sahiptir. Okuyucular aldıkları bu kitapları ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe, yeni kitap ve materyal alamazlar. Ancak ödünç alınan bir kitap, süresi içinde başka bir okuyucu tarafından istenmemiş ise; o kitabın bir defa daha, en çok aynı süreyle, aynı okuyucuda bulunmasına izin verilebilir. Bu ek süre sonunda iade edilen bir kitap, en az 1(bir) hafta kütüphanede kalmadıkça aynı okuyucuya tekrar ödünç verilemez.

Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri dışarıya ödünç verilemez.

  1. a) Başvuru (müracaat) kaynakları (Öz, dizin, sözlük, ansiklopedi, vb.)
  2. b) Tezler
  3. c) Görsel - işitsel materyaller
  4. d) Ciltlenmemiş süreli yayınlar ve bunların son sayıları
  5. e) Kartografik materyaller (atlas vb.) ve mikroformlar
  6. f) Rezerv kitaplar
  7. g) Yazma ve nadir eserler
  8. h) Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller kütüphane içinde kullanılabilir ancak kütüphane dışına çıkarılamaz, ödünç verilemez.

Kütüphanede kullanılan Yordam Otomasyon Sistemi, kullanıcıların üye olurken beyan ettiği cep telefonu ve mail adresine ödünç alınan kitapların iade tarihine 3 (üç) gün kala kitabın iade tarihinin yaklaştığına dair uyarı mesajı göndermektedir. Kullanıcılar ödünç aldıkları kitapları zamanında iade etmekle yükümlüdürler. Zamanında iade edilmeyen kitaplar için sistem tarafından mail ve SMS yoluyla kullanıcılara uyarı mesajları gönderilmektedir ve Yordam Otomasyon sistemi tarafından Kastamonu Üniversitesi Senatosu'nun 02/06/2017 tarih ve 2017/81 sayılı kararıyla belirlenen kitap gecikme bedeli günlük 2 (iki) lira olarak kullanıcıların hesabına işlenmektedir. Kullanıcılarımızın mağduriyet yaşamaması ve kütüphanemiz tarafından gerekli bilgilendirmeleri alabilmeleri adına üyelik esnasında beyan edilen iletişim bilgilerinin (cep telefonu ve e-mail adresi) güncel olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. İletişim bilgilerinizi güncellemek için kütüphanemizi ziyaret ederek ya da telefon, mail aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz.

Zamanında iade edilmeyen ve süresi uzatılmayan kütüphane kaynakları için, ilgililere Üniversite Senatosu'nun 02/06/2017 tarih ve 2017/81 sayılı kararı gereğince günlük 2 (iki) lira para cezası uygulanır. Kendisine ödeme cezası uygulanmasına başlanmış olan kişiye, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezası miktarının tamamını ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka bir yayın ödünç verilemez. Gecikme cezası uygulanan gün sayısının 30 (otuz) günü aşması halinde, kütüphane yöneticileri gecikme cezasını uygulamaya devam eder. Gecikme cezaları ile kaybedilen veya yıpratılan materyale ilişkin, kullanıcıdan alınacak her türlü ücret, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın ZİRAAT BANKASI TR89-0001-0001-5146-6562-2753-52 no'lu hesabına ödettirilir ve   gelir kaydedilir. Üniversite dışından gelen kullanıcılar da kütüphanelerimizin kaynaklarından yalnızca kütüphane içinde yararlanabilirler. Diğer üniversitelerin akademisyen ve araştırmacıları kütüphaneler arası  işbirliği kapsamında ödünç verme hizmetleri verilmektedir.


Kitap Ödünç & İade Cihazı

Image