Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Staj İmkanları

 STAJ HAKKINDA 

Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi'nde, üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencileri için belirlenen kontenjan dahilinde staj yapma olanağı sağlanmaktadır.

Kütüphanelerimizde staj yapmak isteyen öğrencilerin;

  • Kurum içi başvurular için; bölümlerinden kendilerine verilen ilgili formlar ve puantaj ile birlikte kütüphaneye başvurmaları gerekmektedir.
  • Kurum dışı başvurular için; üniversitelerin ilgili bölümlerinden alacakları staj yönetmeliğine uygun resmi yazı, kendilerine verilen ilgili formlar ve puantaj ile birlikte kütüphaneye başvurmaları gerekmektedir.

Her dönem için en fazla 5 kişi başvuru yapabilmektedir. Stajyerlerin staj süreleri boyunca giriş ve çıkış saatleri staj devam formu ile kontrol edilir. Stajyerlerin staja devamı zorunludur. Devamsızlık yapan stajyerlerin durumları ilgili staj koordinatörlüklerine kütüphane yönetimi tarafından yazılı olarak bildirilir. Stajyer, staj süresince ilgili amirlerinin verdiği görevleri yapmakla yükümlüdür. Kurumun genel işleyiş kurallarına (giriş-çıkış saatleri, yemek saatleri, sağlık ve güvenlik kuralları, gizlilik ilkeleri vb. gibi) uymak zorunda olup amirleri tarafından stajının sonlandırılması istenen öğrencinin ilişiği kesilecek ve durumu üniversitesine yazılı olarak bildirilecektir. Stajyer öğrencilere herhangi bir ödeme yapılmayacak ve kalacak yer temini sağlanamayacaktır.

Staj döneminde, stajyerlerin tüm günleri planlanır ve haftalık olarak hazırlanmış olan program staj başlangıcında kendilerine ilgili kütüphaneci tarafından iletilir. Program dahilinde bilgi kaynakları, kataloglama (RDA) ve sınıflama (LC), süreli yayın işlemleri, ödünç-iade ve üye işlemleri, raf düzenleme hizmetleri, kaynak sağlama, elektronik kaynak hizmetleri, bilgiye erişim ve bilgi okuryazarlığı konularında görüşmeler, iş başı eğitimler, toplantılar, uygulamalar yapması sağlanmaktadır. Staj başvurusunda bulunacak tüm adaylar bu bilgileri okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

 Staj için müracaatlarınızı kddb@kastamonu.edu.tr adresinden yürütebilirsiniz.