Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Bilgi Güvenliği Genel Politikaları


    Kastamonu Üniversitesi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı doğrultusunda;

  • Bilginin, yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunması,
  • Bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin korunması,
  • Yasal mevzuat gereksinimlerinin karşılanması,
  • Bilgi güvenliği eğitimlerinin, tüm personele verilmesi,
  • Bilgi güvenliği politikasının oluşturulması, sürdürülmesi, gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi,
  • Yönetimin Bilgi Güvenliği Politikasına bağlı kalmasını taahhüt etmektedir.

Kastamonu Üniversitesi Bilgi Güvenliği Politikaları, Üniversitemiz Senato'sunun 05.01.2018 tarihli toplantısında 2018/17 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.