Üniversitenin öğretim elemanları, idari personeli, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 21 gün süreyle en fazla 10 (on) kitap, ön lisans ve lisans öğrencileri ise 21 (yirmi bir) gün süreyle en fazla beş(beş) kitap ödünç alma hakkına sahiptir. Okuyucular aldıkları bu kitapları ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe, yeni kitap ve materyal alamazlar. Ancak ödünç alınan bir kitap, süresi içinde başka bir okuyucu tarafından istenmemiş ise; o kitabın bir defa daha, en çok aynı süreyle, aynı okuyucuda bulunmasına izin verilebilir. Bu ek süre sonunda iade edilen bir kitap, en az 1(bir) hafta kütüphanede kalmadıkça aynı okuyucuya tekrar ödünç verilemez.

 

Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri dışarıya ödünç verilemez.

  1. a) Başvuru (müracaat) kaynakları (Öz, dizin, sözlük, ansiklopedi, vb.)
  2. b) Tezler
  3. c) Görsel - işitsel materyaller
  4. d) Ciltlenmemiş süreli yayınlar ve bunların son sayıları
  5. e) Kartografik materyaller (atlas vb.) ve mikroformlar
  6. f) Rezerv kitaplar
  7. g) Yazma ve nadir eserler
  8. h) Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller

ı) Bağlı kütüphane birimlerinin önerileri üzerine,

Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller. İhtiyaç sahipleri bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanabilirler.

 

Zamanında iade edilmeyen ve süresi uzatılmayan kütüphane kaynakları için, ilgililere Üniversite Senatosu tarafından belirlenen miktarda para cezası uygulanır. Bu ceza, Rektörlük onayıyla her yıl yeniden belirlenir. Kendisine ödeme cezası uygulanmasına başlanmış olan kişiye, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezası miktarının tamamını ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka bir yayın ödünç verilemez. Gecikme cezası uygulanan gün sayısının 30 (otuz) günü aşması halinde, kütüphane yöneticileri gecikme cezasını uygulamaya devam eder. Gecikme cezaları ile kaybedilen veya yıpratılan materyale ilişkin, kullanıcıdan alınacak her türlü ücret, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın ZİRAAT BANKASI TR89-0001-0001-5146-6562-2753-52 nolu hesabına ödettirilir ve   gelir kaydedilir. Üniversite dışından gelen kullanıcılar da kütüphanelerimizin kaynaklarından yalnızca kütüphane içinde yararlanabilirler. Diğer üniversitelerin akademisyen ve araştırmacıları kütüphaneler arası  işbirliği kapsamında ödünç verme hizmetleri verilmektedir.