Kütüphane hizmetleri, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca; teknik hizmetler ve kullanıcı hizmetleri olmak üzere iki biçimde yürütülmektedir.

a) Teknik Hizmetler :

 Teknik hizmetler , Üniversitede verilen eğitim öğretim araştırma faaliyetlerini destekleyen  tüm basılı ve elektronik yayınların Daire Başkanlığınca sağlanmasından, kullanıcılara sunulacak duruma getirilmesine kadar işlerin tamamıdır. Teknik hizmetler kapsamında aşağıdaki hizmetler yürütülmektedir.

  • Materyal Sağlama Servisi : Üniversitede eğitim ve öğretim, araştırma  faaliyetlerini destekleyecek ve araştırmalara yardımcı oluşturmak ve geliştirmek gayesi  ile seçme , satın alma, bağış ve değişim  vb.ile materyal teminini sağlamak.

  • Kataloglama ve Sınıflandırma Servisi: Kütüphaneye sağlanan materyalin en uygun sisteme göre katalog ve tasnif işlemlerini yaparak kullanıcının hizmetine sunmak.

  • Elektronik Kaynaklar Servisi: Elektronik kaynaklar koleksiyonu oluşturmak ve geliştirmek için; seçim satın alma, bağış yoluyla yayınlamak ve bunları bir düzen içinde kullanıma sunmak.

b) Kullanıcı Hizmetleri:

Kütüphane hizmetlerinden kullanıcının en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak üzere verilen hizmetlerdir. Kullanıcı hizmetleri çerçevesinde aşağıdaki hizmetleri  sürdürmektedir.

  • Ödünç Verme Hizmeti : Kastamonu Üniversitesi’nin akademik, idari personeli ve öğrencileri Kastamonu Üniversitesi kimlik belgesi ile kütüphaneye üye olması durumunda   ödünç verme hizmetinden yararlanabilirler. Kullanıcı grubuna göre ödünç verme süreleri Akademik Personel 15 kitap 30 gün, İdari Personel 10 kitap 21 gün, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi 5 kitap 21 gün, Lisans Öğrencisi 5 kitap 21 gün olarak Senato Kararı ile belirlenmiştir. Ödünç kitapların iade tarihinden önce kütüphaneye teslim etmesi kullanıcı sorumluluğundadır. Zamanında teslim edilmeyen her kitap için günlük 2 TL ceza miktarı yine Senato Kararı ile belirlenmiştir. Ceza bedelinin ödeneceği hesap ZİRAAT BANKASI TR89-0001-0001-5146-6562-2753-52 şeklindedir. Ödünç kitapların kayıp olması durumda ise kitapların aynısının satın alınması kullanıcı sorumluluğundadır. Üniversite dışından gelen kullanıcılar da kütüphanelerimizin kaynaklarından yalnızca kütüphane içinde yararlanabilirler. Diğer üniversitelerin akademisyen ve araştırmacıları kütüphaneler arası  işbirliği kapsamına ödünç verme hizmetleri verilmektedir.

  • Elektronik Yayınlardan Yararlanma: Kastamonu Üniversitesi mensupları, kendilerine sağlanan ağ ayarları ile üniversite kütüphanesinin abone olduğu elektronik yayınlara üniversite içinden ve dışından ulaşabilirler.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.