2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA SAATLERİ VE GÜNLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM DÖNEMİ

YAZ DÖNEMİ 

Kütüphanemiz hafta içi 08:30 - 17:30 saatleri arası açıktır.

Cumartesi-Pazar kapalıdır.

 

ÜYELİK

Kastamonu Üniversitesi personeli (idari, akademik), öğrenciler (lisans, yüksek lisans ve doktora) kurum kimlik kartı ile Ödünç-İade Bankosuna başvuru yaparak üye olmalıdır.

 

ÖDÜNÇ ALINABİLEN YAYINLAR

Danışma kaynakları, süreli yayınlar, tezler ve rezerv kitaplar kütüphane dışına ödünç verilmez. Diğer materyaller belirlenen kurallar (ödünç alma kuralları) çerçevesinde ödünç alınabilir. 

KAYNAKLARA ERİŞİM

Kütüphane koleksiyonumuz Library of Congress (LC) Sınıflama Sistemi'ne göre raflara yerleştirilmiştir ve kütüphanemizde açık raf sistemi uygulanmaktadır. 
Bu sistemde, ana konular için harfler (A-Z) kullanılmaktadır. Kütüphane içindeki bilgisayardan, cep telefonundan veya Cep Kütüphanem uygulamasından Kütüphanemizin web sitesine girerek "Katalog Tarama" sekmesinden yayın adı, yazar soyadı-adı, konu, anahtar sözcük, yayınevi adı, vb. erişim uçlarından tarama yapılabilmektedir. Kullanıcı aradığı materyali bulduktan sonra "Rafta" olup olmadığı kontrol eder ve materyalin yer numarasını tespit ederek açık raflarda kendisi ulaşabilir ya da kat görevlisinden yardım isteyebilir. 

Kütüphane kullanımını öğrenmek için hazırlanan lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim programları düzenlenmektedir.

 

KİTAPLARIN ÖDÜNÇ İADE KOŞULLARI

 

Kullanıcı Grubu

Kitap Sayısı

Süre

Uzatma Sayısı

Öğretim Elemanı

10

30

10

İdari Personel

10

21

3

Lisans Öğrencisi

5

21

3

Master ve Doktora Öğrencisi

10

21

3

 

 

ÖDÜNÇ ALINAN KİTABI UZATMA YOLLARI

•KÜTÜPHANEYE GELEREK
•KÜTÜPHANEYE TELEFON EDEREK (0366 280 16 37)
•MOBİL UYGULAMA CEP KÜTÜPHANEM ÜZERİNDEN (IOSANDROID)

 

 

 KÜTÜPHANEDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1. Kütüphanede sessiz olunmalıdır.

2. Su hariç olmak üzere, Kütüphane'ye yiyecek veya içecek getirilmesi kesinlikle yasaktır.

3. Okuyucuların üzerinde, gecikmiş kitap veya ödenmemiş ceza varsa, kitap ödünç alamazlar ve mezun olma durumu etkilenir.

4. Okuyucular yalnızca kendi öğrenci kimlik kartları ile kitap ödünç alabilirler ve kitap ödünç alırken öğrenci kimlik kartlarını beyan etmelidirler. Başka bir karttan kitap ödünç almak isteyen okuyucular, şartlar ne olursa olsun, kartın sahibinden bir yetki mektubu göstermelidir.

5. Okuyucular kaybettikleri kitapları derhal bildirmelidir. Kaybedilen kitap öncelikle piyasadan aynen temin ettirilir. Bunun mümkün olmadığının belgelenmesi halinde kitabın o günkü değeri üzerinden % 100 işlem ücreti alınır. Kaybedilen yayın, iade tarihinden önce kütüphaneye bildirilmezse ayrıca gecikme cezası alınır. Ödünç aldığı kitabı zamanında iade etmeyen kişi, süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün için kitap başına  (2 TL) gecikme cezası ödemekle yükümlüdür.

6. Okuyuculardan kitaplara özen göstermeleri istenir. Zarar görmüş kitapların değişim ücreti tahsil edilecektir.

7. Cep telefonları Kütüphane'ye girişte sessiz moda alınmalıdır.

9. Kitaplar, Kütüphane Görevlisinini izni olmadan Kütüphane'den dışarı çıkarılamaz.

10. Kütüphane materyallerine ve eşyalarına zarar verilmez.

11.  Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludurlar. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane sorumlu tutulamaz.

 

 

 KÜTÜPHANE KAYNAKLARI (15.02.2021)

BASILI KAYNAKLAR
  • 52.214 kitap
  • 794 dergi
  • 1416 tez (yüksek lisans, doktora)
 
ELEKTRONİK KAYNAKLAR
  • 468.936 satın elektronik kitap
  • 76.182 satın elektronik dergi