Program, 4 yıllık lisans eğitimini kapsamaktadır. Bu süreçte öğrenciler, Endüstriyel Seramik Tasarımı, Sır ve Çamur Teknolojisi, Seramik Kimyası, Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Seramik Tasarımı, Alçı ve Çamur Torna ile Şekillendirme, çeşitli seramik dekor teknikleri gibi teorik-uygulamalı meslek derslerini ve kuramsal ağırlıklı Sanat Tarihi, Çağdaş Seramik Sanatı gibi kültür-sanat derslerini almaktadırlar. Üçüncü sınıf itibariyle yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda artistik ve endüstriyel olmak üzere farklı alanlarda uzmanlaşırlar. İnteraktif eğitim prensibinin ve disiplinlerarası etkileşimin benimsendiği programımızda öğrenciler fakülte bünyesinde yer alan seçmeli derslerden de faydalanmaktadırlar.

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, alanlarında araştırmacı olabilecekleri gibi, serbest atölyelerinde, seramik fabrikalarında veya farklı sektörlerde tasarımcı olarak çalışabilirler. Ayrıca çalışmalarını akademik düzeyde sürdürmek isteyenler ise Yüksek Öğretim Kurumları’nda, kendi alanlarında ders verebilirler. Bölüm olarak amacımız; teknolojiyi dünya standartlarında takip eden, kendini sürekli yenileyen, çevresine ve içinde yaşadığı topluma katkı sağlayan, alanında yetkin, çağdaş sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmektir.

Vizyon Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü, dinamik bir yapıya sahiptir. Bölümümüz, yurtiçi ve yurtdışındaki akademik birimler, sektörde yer alan fabrikalar, sanat atölyeleri ve galeriler gibi paydaşlar ile sürekli iletişim halinde bulunmaktadır. Nitelikli, konusunda uzman, çözüm üretip uygulayabilen, ulusal ve uluslararası platformda söz sahibi olabilecek çağdaş seramik sanatçıları ve tasarımcıları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, bölüm öğretim elemanları, ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda sundukları bilimsel çalışmalarının yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde olmak üzere çeşitli karma sergilere katılmakta ve kişisel sergiler açmaktadırlar.

Misyon Üniversite-Sanayi işbirliği ile sektörü ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bölümümüzden mezun olacak öğrenciler, özel atölyelerde çalışabilecekleri gibi dünya pazarında önemli bir paya sahip olan ve gün geçtikçe üretim kapasitesini arttıran Türk Seramik Endüstrisi’nde tasarımcılıktan yöneticiliğe kadar birçok faklı konumda görev alabileceklerdir. Çağdaş duruşu ve sanatçı kimliği ile iyi bir örnek teşkil etme bilincine sahip kadromuz, ulusal ve uluslararası araştırmaları ile kendini sürekli yenilemektedir.