Yönetmelikler

Yönergeler

Yayın Talep Formu

Basılı ve elektronik kaynak isteklerinizi aşağıdaki formları doldurarak kütüphanemize iletebilirsiniz.

Kütüphanelerarası İşbirliği, ILL (Inter Library Loan) Kastamonu Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunmayan kitap/makalelerin, Türkiye'deki diğer üniversite ve araştırma kütüphanelerinden ödünç alınabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Kütüphaneler Arası İşbirliği (ILL)                              ILL Formu

Açık arşiv sistemine üye olmak ve çalışmaları yetkilendirilmiş kullanıcı hesabı ile çevrimiçi olarak ekleyebilmek için hazırlanmış olan kılavuz doküman.

Bilimsel Çalışma Kurulu tarafından kapalı ortamlarda hizmet sunan kütüphane çalışanları ve kullanıcıları için hazırlanan rehberdir.