image1 image2 image3 image4
Kastamonu İlinin sosyal, ekonomik, kültürel ve hukuk yapısına ışık tutan 220 adet Kastamonu Şer’iyye Sicil Defteri DVD ortamında Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine kazandırılmıştır. Tüm akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.