image1 image2 image3 image4

Yönetmelikler


Yönergeler


Yayın Talep Formu

  • Üniversitemizdeki tüm birimlerin istek kitaplarını birimimize iletmesi amacıyla hazırlanmış formdur.

Kütüphanelerarası İşbirliği, ILL (Inter Library Loan) Kastamonu Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunmayan kitap/makalelerin, Türkiye'deki diğer üniversite ve araştırma kütüphanelerinden ödünç alınabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Kütüphaneler Arası İşbirliği (ILL)                              ILL Formu


Açık arşiv sistemine üye olmak ve çalışmaları yetkilendirilmiş kullanıcı hesabı ile çevrimiçi olarak ekleyebilmek için hazırlanmış olan kılavuz doküman.