image1 image2 image3 image4

İÇ KONTROL SİSTEMİ

 • MİSYON/VİZYON

  Misyon

  Kastamonu Üniversitesi’nin eğitim ve öğretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla çağdaş ve evrensel bilgiye erişim hizmetlerinin gerektirdiği her türlü donanım, materyal ve fiziki şartlarını geliştiren uluslar arası düzeyde hizmet veren örnek bir kütüphane oluşturmaktır.

  Vizyon

  Kastamonu Üniversitesi’nin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını destekleyen; her gün gelişip ilerleyen yeni yayınlarla zenginleşen, bilimin son verilerini izlemekle görevli, uluslar arası her türlü bilgi gereksinimini karşılayacak personel, kaynak, teknolojik altyapı ve hizmetleriyle saygın otorite bir bilgi merkezi olmaktır.


 • ORGANİZASYON ŞEMASI 

  Organizasyon şemasına erişmek için, buraya tıklayınız.


 • STRATEJİK HEDEFLER
  •Kastamonu Üniversitesi’nin mensubu olmaktan gurur duyan insan gücüne sahip olmak,
  •Üniversitemizin bilimsel ve fikri üretimine katkı sağlayacak bilgi sağlamak  ve bilgi hizmetlerini geliştirmek,
  •Bilgi ve bilgi hizmetlerinin etkili bir şekilde kullanılması için kullanıcı odaklı hizmetler geliştirmek,
  •Bilgi hizmetlerini ergonomik bir duruma getirmek,
  •Kütüphanenin bilgi hizmetlerini duyurmak ve tanıtmak için çeşitli iletişim yöntemlerinden yararlanmak,
  •Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı, elektronik ve görsel bilgi kaynaklarına hızlı, ucuz ve kısa sürede erişmelerini sağlama
  •Bilgi teknolojileri ile donatılmış bir bilgi merkezi olmak,
  •Finansal kaynakların ekonomik bir şekilde harcanmasını sağlamak,
 • HİZMET TABLOLARI
   
   
 • PROSEDÜRLER
   
  KATALOGLAMA VE SINIFLAMA
  RAF HİZMETLERİ
  ÖDÜNÇ VERME